סוף מצוי
סירה קוצנית
סלק מצוי
ספה המים
סרב חד-קוצי
סרפד החולה
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
עולש מצוי
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ביצני
עוקץ-עקרב בשרני
עוקץ-עקרב גלוני
עוקץ-עקרב ים-המלח
עוקץ-עקרב מדברי
עוקץ-עקרב צהוב
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עירית גדולה
עצבונית החורש
ער אציל
ערבה מחודדת
פואה מצויה
פטל קדוש
פיקוס השיקמה
פרג אגסני
פרג תרבותי
פשתה צרת-עלים
פשתה תרבותית
פתילת-המדבר הגדולה
צלף מצרי
צלף סחוסי
צלף סיצילי
צלף קוצני
צפצפה מכסיפה
צפצפת הפרת
קורנית מקורקפת
קידה שעירה
קיקיון מצוי
קנה מצוי
קצח השדה
קרד שסוע