זון אשון
זון מרצעני
זון משכר
זון פרסי
זון רב-שנתי
זית אירופי
זנב-עקרב שיכני
חבצלת החוף
חוח ספרדי
חוח עקוד
חומעה משוננת
חומעת ראש-הסוס
חטמית זיפנית
חיטת הלחם
חצב מצוי
חרדל השדה
חרדל לבן
חרוב מצוי
חרחבינה מגובבת
חרחבינה מכחילה
טופח ירושלים
טופח מצוי
טופח ספרדי
טופח עדשתי
טופח ריסני
ינבוט השדה
ירוקת החמור