שיטה כחלחלה
שיטה סלילנית
שיטת המשוכות
שנית שוות שיניים
שקד מצוי
שרשר שיחני
תאנה
תות לבן
תות שחור
תמר מצוי