סביון אביבי
סיסנית הבולבוסין
סיסנית הגינות
סיסנית חד-שנתית
סירה קוצנית
סמר מרצעני
סרפד החולה
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סרפד קרומי
עדעד המדבר
ערבה לבנה
ערבה מחודדת
פיגם מצוי
פיקוס השיקמה
פלפלון דמוי-אלה
פספלון דו-טורי
פספלון מורחב
פרג אגסני
פרג זיפני
ציבורת ההרים
קזוארינה דקיקה
קיקיון מצוי