כף-אווז מבאישה
כף-אווז האשפות
כף-אווז הגינות
כף-אווז לבנה
כף-אווז רבת-עלים
כף-אווז ריחנית
כתלית זעירה
כתלית יהודה
כתלית פורטוגלית
לוף ירוק
לחך אזמלני
לחך בלוטי
לחך בשרני
לחך גדול
לחך גלילני
לחך הודי
לחך המלחות
לחך חום-לוע
לחך כרתי
לחך לופת
לחך מלבין
לחך מצוי
לחך סגלגל
לחך ריסני
לכיד הנחלים
לענה חד-זרעית
לענה שיחנית
לענת המדבר
מלוח מילר
מלוח קיפח
מלחית אשלגנית
מלחית הישימון
מלחית הערבה
מלחית קשקשנית
מרקולית מצויה
נשרן הדוחן
נשרן שעיר