זון אשון
זון מרצעני
זון רב-שנתי
זיפנוצה חבוי
זיפנוצה מדוקרן
זיף-נוצה ריסני
זית אירופי
זקניים משובלים
זקנן שעיר
חומעה ורודה
חומעה יפה
חומעה מגויידת
חומעה מסולסלת
חומעה משולחפת
חומעה משוננת
חסת המצפן
חפורית הפקעים
חפורית מוזרה
חפורית קטנה
חפורית קנרית
חרוב מצוי
חרצית דביקה
חרצית השדות
חרצית משוננת
חרצית עטורה
טיונית החולות
יבלית מצויה
ירבוז יווני
ירבוז הגדות
ירבוז לבן
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז עדין
ירבוז פלמר
ירבוז שרוע