אדר סורי
אוכם המדבר
אורן הצנובר
אורן ירושלים
אורן קפריסאי
אילנתה בלוטית
אילנתה רמה
אלה ארץ-ישראלית
אלון התבור
אלון מצוי
אמברוסיה צרת-עלים
אמברוסיה חשופת-שיבולת
אמברוסיה ימית
אמברוסיה מכונסת
אמברוסית גריי
אצבען מאדים
אשל היאור
אשל הירדן
אשל הפרקים
אשל מרובע
אשל קטן-פרחים
בוצין מפורץ
בוצין קיסריון
בוצין שיחני
בן-חיטה אריכא
בן-חיטה ביצני
בן-חיטה דל-שיבולת
בן-חיטה מדברי
בן-חיטה רב-אנפין
בן-חיטה שרוני
ברוש מצוי
בר-זית בינוני
גזיר המפרקים
גזר קיפח
דולב מזרחי
דורה תרבותית
דורת ארם-צובא
דמומית משוננת
הרדופנין נמוך
וושינגטוניה חסונה
ורבורגינת פקטורובסקי