הדפסה

מה היא לפתית (מומלץ לקרוא את הכתבה עד סופה)

לציטין ולפתית בפסח   01/04/2008
על מוצרים רבים הנושאים אישורי כשרות לפסח מופיע הכיתוב: מכיל לפתית, או לאוכלי לפתית בלבד.
רבים אינם יודעים למה הכוונה ומי היא הלפתית. בכתבה זו אשר תלווה במאמרו של הרב משה ביגל רבה של הישוב מיתר מרבני צוהר, ננסה להבהיר את הנושא, מבחינה בוטנית והלכתית.
לפתית מצויה היא מצליב צהוב-פרחים שכיח מאוד מ"קבוצת החרדל". צמח חד-שנתי זקוף ומסועף,  גובהו כמטר אחד. הגבעול שעיר. העלים התחתונים ערוכים בשושנת, נישאים על עוקץ, שסועים לאונות בדמות כינור, האונה הקיצונית גדולה הרבה מיתרן. עלי הגבעול הולכים וקטנים ככל שעולים במעלה הגבעול, ועוקצם מצטמצם.
יחד עם הלפתית נמנים עם "החרדלים" גם איסטיס, בקבוקון, חטוטרן, חרדל למיניו, כרוב למיניו, מצלתיים, אריסימון ותודרה. אלה כולם צמחים צהובי פרחים, פורחי-אביב, שכיחים מאוד, והם נפוצים עד כדי יצירת כתמים נרחבים בנוף או מרבדי-פריחה צפופים אחידים.
לפתית מצויה נפוצה בכתמים צפופים במיוחד בשדות בלתי מרוססים, בשדות-בור, בצידי דרכים ובמעזבות ברחבי החבל הימתיכוני בארץ, חודרת אף אל שולי המדבר. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון, וגם באזורים "ימתיכוניים" אחרים, כגון מערב ארצות הברית.
בסוג לפתית רק מין אחד (לדעת אחרים כלול בו עוד מין אחד, סודני).
עלים צעירים של לפתית נאכלים בסלט או מבושלים. גם מי-הבישול מנוצלים, שתייתם נחשבת סגולה לבריאות.

תיקונים והבהרות בוטניות
לשימושי הלפתית שמונה הרב ביגל (אשר אינן גורעות מההבהרות ההלכתיות שבמאמרו המצורף)

משום מה טועים היצרנים (וגם הטעו כנראה את כותב המאמר כבוד הרב ביגל )
שמן הקנולה מופק לא מלפתית אלא מסוג קרוב ששמו כרוב השמן (הנאפוס)
הכוונה היא לצמח החקלאות שאיננו צמח בר בארץ.
הטעות נובעת מכך שמישהו שאיננו בקי בבוטניקה נתן לו בעברית את השם הלא נכון.
 כתב לנו הגולש ילון שחורי מה  מקור הטעות:
"מקור הטעות בכינוי לפתית לכרוב השמן הוא במילון אבן שושן
שתרגם ללפתית את .rape seed .
וגם תרגם את שמן לפתית את  rape oil
במגדיר לצמחי תרבות מופיע השם כרוב הנפוס עבור המין שמגדלים לשמן בארצות המערב   Brassica napus , כפי שכתוב כאן...

הצמח ממנו מייצרים את שמן הקנולה שייך בוטנית לסוג כרוב. זה סוג רב מינים כל הכרובים והכרוביות שייכים אליו.
היו כאלה שהחליטו להצמיד לו את השם ליפתית. זה חידוש של השנים האחרונות.
זה גידול חקלאי חדש יחסית הוא לא היה מוכר בעבר הרחוק.
מבחינת תיאור הזרעים ושימושיהם במאמרו של הרב ביגל והשימושים יכול להיות שהכוונה לכרוב שחור ,Brassica nigra , שהוא מין שהפיקו ממנו בעבר את תבלין החרדל. זה מין בר בארץ והיה מוכר מזמן.

המלצה חמה לקרוא את המאמר המצורף שיפתח בהקלקה על התמונה הקטנה.

בתקווה שהערפל הבוטני וההלכתי סביב הלפתית ושימושי מוצריו בפסח התפזר.

גינון חסכוני במים