הדפסה
דבורנית  דינסמור

על רמאויות ואימוץ זהויות זרות בעולם הצומח

גם צמחים מתחפשים ונעזרים בתכסיסים ...   26/02/2007
בעולם הצומח הצורך להישרדות חשוב ובולט. ובמלחמה כמו במלחמה - מגייסים את כל האמצעים: רמאות, פרסום כוזב, אימוץ זהות זרה ואיפור...או שימוש בצבעים עזים להטעייה. לפרחים המרהיבים ישנה מטרה אחת, להביא אליהם מאביקים, אם לא לא ישרדו ולא יניבו פירות.
וכשיש תחרות בשטח, הרבה פרחים אחרים, יש צורך להילחם על תשומת ליבם של החרקים. האמצעים:
צבעים בולטים, דגלים צבעוניים שאינם מספקים גמול בצורת אבקה או צוף - כדוגמת המרווה הדגולה, שיש לה דגל סרק יפה .
ומה יעשה הגזר הקיפח שצבעו הלבן לא ממש בולט ומושך חרקים? מגדל לו נקודה שחורה מוזרה, מעין זבוב כדי שיראו אותה הזבובים האחרים ויבואו גם הם, לפי עקרון אפקט העדר...
ובינתיים הם נמצאים מאביקים. מגדיל לעשות הלוף.
הוא מושך את החרקים ע"י הפצת ריח של נבלה... הם נשאבים לתוכו בדרך חד סיטרית, עוברים דרך האבקנים, מובילים אותם לצלקת, ואינם יכולים לצאת. הם מתים שם...
הפרחים המתחפשים בתחכום הם הסחלבים מסוג הדבורניות.
הן מתחפשות לדבורים ומצליחות להת בדבורים האמיתיות המתנפלות עליהן במטרה להזודוג, אולם כלום... הדבורים מעופפות מפרח לפרח ובינתיים הן מעבירות את האבקה ומאביקות אות הפרחים...

לקריאה נוספת על הפרחים המתחפשים :
גם צמחים מתחפשים
האם צמחים מתחפשים?
ואנחנו חשבנו כי הצמחים תמימים...

למה אתם מתחפשים? ללוף?.....
פורים שמח!!!

גינון חסכוני במים  

israelbiz- בניית אתרים