www.wildflowers.co.il - אנציקלופדיה ידידותית ועממית להכרת צמחי הבר של ישראל.

ניוזלטר מיוחד לטו' בשבט

שלום

המקור הראשון שבו מוזכר ט"ו בשבט הוא המשנה. בתחילתה של מסכת ראש השנה נאמר: " ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים; באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות; באחד בשבט ראש השנה לאילן"...
משמעותו של ראש השנה לאילן הוא למעשרות, ערלה, ועוד מצוות התלויות בארץ.
היום מאז שבנו לארצינו, אנו מציינים את היום בין השאר בנטיעות, סדרי טו' בשבט וחגיגות נוספות. באתר צמח השדה אנו חוגגים התחרות, שתעודד את כולם לצאת לנוף, לטייל ולהנות, לצלם ולא לקטוף.
ברכה שלוחה לכם מאתר צמח השדה, על מנת להנות , הפעילו רמקולים. שילחו את הברכה הלאה ותפיצו לחבריכם את בשורת האתר...

תחרות צילום לצלמים חובבים בחודש שבט

התחרות תתקיים במהלך חודש שבט 27/1/07 - 8/2/07    באתר "צמח השדה"  

התחרות בחסות:

נושא הצילום: "יש לנו ארץ נהדרת" (צמחים ונוף)

בכל שבוע יזכו שני צלמים באחד מארבעת הפרסים הבאים:
מינוי שנתי לירחון גן ונוף 1800-399-499
פח שמן זית משובח, בן שני ליטר,  מכבישה קרה, מתנת  "שפע" מושב גמזו  08-9285705
אמתחת צמחי בישום מצמחי ארץ ישראל לבישום ארונות ולברכת "בורא מיני בשמים" מתנת שש משזר
עץ פרי נשיר במיכל של 25 ליטר בשווי 140 ש"ח מתנת משתלת גמזו -משתלה יצרנית לצמחי ארץ ישראל ועצי פרי ונוי : 08-9285258 054-6607030
בכל יום ראשון יתפרסמו שמות הזוכים באתר "צמח השדה"  בדף הבית.
בסיום יוגרלו בין כל השולחים פרסים יקרי ערך, ביניהם

צימר ללילה (על בסיס מקום פנוי)  מתנת נופי כזיב
ספר קלאסי כריכה קשה 80 עמ' בשווי 279 ₪ מתנת lupa

בנוסף יתפרסמו שמות הזוכים והתמונות הזוכות תוצגנה באתר "צמח השדה".

התמונות יבחרו על פי הקרטריונים הבאים:
הנושא:  צמחים ונוף מזוית אישית
אסטטיקה
כותרת מיוחדת
צילום מחורף שנת תשס"ז

תקנון
1- צוות האתר ובני משפחותיהם אינו רשאי להשתתף בתחרות
2- יש לשלוח תמונות בגודל שאינו עולה על  1000 פיקסל למייל הבא: golsara@gmail.com  , בין התאריכים הכתובים מעלה בלבד
בנושא המייל יש לציין  :  יש לנו ארץ נהדרת, מיילים אשר נושאם יהיה שונה לא ישתתפו .

3- לא ישלח צלם יותר מתמונה אחת לשבוע
4- הזוכים יתבקשו לשלוח את התמונה המקורית החייבת להיות בגודל של לפחות 2000 פיקסל (אורך או    רוחב)
5- התחרות אינה מיועדת לצלמים  מקצועיים
6- הצלמים המשתתפים (גם אלה שלא יזכו בפרסים) מצהירים בזאת:
  • ההשתתפות בתחרות מהווה  ויתור  על זכויות היוצרים  על הצילום, לטובת כל שימוש לגיטימי ע"י צוות אתר צמח השדה.
  • הצלם מתחייב בזאת כי התמונה היא קניינו ולא חל עליה זכויות יוצרים או קניינם של אחרים

7-  יש לצרף למייל: את התמונה וטופס וורד ובו הפרטים הבאים:
שם וגיל, כתובת וטלפון, כתובת מייל מדוייקת,  תאריך ומקום הצילום, שם שבחרתם לתת לצילום, פרטי המצלמה בה צולמה התמונה

חודש טוב, צאו לנוף ולא לקטוף

צרו קשר
israelwildflowers@gmail.com

שרה גולד וצוות אתר
צמח השדה