אולדנית הכף תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Oldenlandia capensis


israelbiz- בניית אתרים