פרעושית החורן עמק בולען בחרמון, 7-2020 תמונה קודמת  © Photo: Shimon Kohen  
 
Pulicaria  auranitica


israelbiz- בניית אתרים