אשבל מעורק גני הנדיב, 5-2017 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Stachys neurocalycina


israelbiz- בניית אתרים