הדפסה
מעלה-עשן  מדברי

מי אתה "מעלה עשן"?

על הקטורת ,סממניה ומעלה עשן...   21/02/2013

חז"ל מספרים על המיוחד ועל הסודיות שבהכנת הקטורת ובפיטומה, עד כי אפילו בזמנים בם הכירו את כל אחד עשר הסממנים התקשו בפיטום הקטורת. רק בית אבטינס הכירו את העשב המכונה "מעלה עשן", עשב הגורם לעשן הקטורת לעלות בצורה ישרה כלפי מעלה, כמקל.

כיוון שבית אבטינס (ממשפחות הכהונה) דרשו שכר גבוה, ניסו להביא במקומם מומחים מאלכסנדריה שהצליחו לפטם את הקטורת, אבל להם היה "מעלה עשן" אחר ובגללו עשן הקטורת התפזר לצדדים.
בלית ברירה, החזירו את בית אבטינס לעבודתם. עד חורבן בית שני לא ידע אף אחד מלבדם את סוד "מעלה עשן".

מה היה בקטורת?
בקטורת היו אחד עשר סממנים(מרכיבים) . רק 4 מהם מצויינים בתורה, וכל האחרים הם "הלכה למשה מסיני" (מסורת העוברת מדור לדור) ארבעה מן הסממנים ניתן ללמוד מן הפסוק, ורק שמם של שבעה הסממנים האחרים הם בבחינת
"הלכה למשה מסיני"
בזיהוי כל אחד מאחד עשר הסממנים, עוסקים מספר רבנים ופוסקים, כיום אין אחידות דעים לגבי זיהויים

מתי ואיך הוקטרה הקטורת
הקטורת הקטרה בבית המקדש בבוקר בזמן הטבת הנרות, ובערב בזמן הדלקת הנרות, וכן ביום הכיפורים בקודש הקודשים ע"י כהן גדול.
בימות החול כהן אחד היה זוכה לעשות עבודה זו רק פעם אחת בחייו רק "חדשים" ניגשו לפיס (הגרלה) שתקבע מי  יקטיר את הקטורת. זאת משום שהקטורת היא סגולה להתעשר, כנאמר (דברים לג): "ישימו קטורה באפיך ברך ה' חילו".

הכהן הזוכה בהגרלה, היה מזמין אליו שניים מחבריו שילכו לפניו. אחד, להוריד את הגחלים מהמזבח הפנימי, והשני, לשים את הגחלים על המזבח. לאחר מכן שניהם היו יוצאים. כל הכוהנים נדרשו לצאת מעבר למזבח החיצון, והממונה, במאמר פיו, היה מזמין את הכהן להקטיר.

כשהוא לבדו בקודש, היה מקטיר את הקטורת בזהירות, בכוונה ובאימה.

היו בקטורת חומרים נוספים בכמות מזערית שאינם נחשבים וחומרים חשובים או עיקריים בקטורת ובינהם הצמח "מעלה עשן" שתפקידו היה לגרום לען לעלות ישר למעלה בקו ישר .

מיהו אותו הצמח ששמו היה "מעלה עשן" בו השתמשו כהני בית אבטינס?  החידה נותרה בלתי פתורה!

גינון חסכוני במים  

israelbiz- בניית אתרים