שיטת מירנס אילנות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ailon Calev  
 
Acacia mearnsii