שיטת מירנס תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia mearnsii