קטנית חד-שנתית, שעירה-מלבינה, שעליה מורכבים-מנוצים פעם אחת למספר רב של עלעלים (כ-10 זוגות ועוד עלעל אחד ללא בן-זוג בקצה). העלה חסר קנוקנת, בבסיסו מלווים אותו עלי-לוואי זעירים. העלעלים דמויי אזמל. הפרחים צהובים, קטנים, נישאים בראש עמוד-פריחה ארוך בקבוצות של 2–5. ייחודו של המין הוא בפריו, שצורתו כצינור ארוך, פחוס מעט, לקראת קצהו הוא הולך וצר וכפוף כקשת, וכולו מחולק לפרקים-פרקים שביניהם קוי-רוחב בולטים. מראה הפרי כאצבע עם פרקים שבסופה ציפורן אכזרית כפופה; כמה פירות היוצאים מנקודה אחת נראים יחד ככף-רגל של עוף. הצמח "שונא גיר" (קלציפובי), מעדיף קרקעות חסרות גיר. משגשג בארץ באדמות בזלת בגולן ובקרקעות חוליות באזור החוף. כתב מייק לבנה.

לא עודכן