תיאור הצמח באתר הצמחים בסכנת הכחדה
הערה: הצמח נכחד מישראל  בבר, אולם נמצא בגנים בוטניים.

עודכן