ארכובית חד שנתית היא צמח זקוף בגובה של כ 20 ס"מ. למרות שמה היא איננה החד שנתית היחידה. בסוג ארכובית. כמותה יש עוד ארבעה מינים : ארכובית צפופה, ארכובית הציפורים, ארכובית צרת עלים, ארכובית הררית אך היא היחידה הזקופה .
אפיון נוסף של הצמח – הוא הפרי הבולט בשלוש דפנות שוות כשהמקצועות ביניהן בולטות מאוד. הן מקבלות צבע חום לעת ההבשלה. הפרחים קטנטנים, קוטרם כ 2-3 מ"מ, ואורך הפרקים הנושאים אותם כ 10-12 מ"מ בלבד. 
שלא כמו ארכובית הציפורים הדומה לה, העלים הינם צרים וארוכים כשיחס האורך : רוחב שלהם כ 4 : 1 עד ל 10 : 1 (לעומדת יחס של 2 : 1 ב ארכובית הציפורים). אונות העטיף אינן מגיעות אפילו למחצית אורך הצינור. 
ארכובית חד-שנתית היא עשב רע באדמות כבדות.
כתב נועם עביצל

הסוג ארכובית (המתחלק כיום לשני סוגים, ראה להלן) כ-250 מינים מוסכמים ומינים רבים מסופקים. בישראל נאספו 18 מינים, המחולקים לשתי קבוצות עיקריות: 5 מינים שבהם הפרחים ערוכים בתפרחת דמוית שיבולת צפופה והם רב-שנתיים (מינים אלה נמנים כיום עם הסוג Persicaria, אך שם הסוג העברי נשמר והוא עודנו "ארכובית") ו-13 מינים שבהם הפרחים בודדים או בקבוצות בחיקי עלים, בהם מינים חד-שנתיים ורב-שנתיים (אלו הם בני הסוג Polygonum).

עודכן