נץ-חלב הררי הוא גיאופיט נמוך עם בצל שטחי בקרקע. הבצל מכיל רעל, אך אפשר להרוס את הרעל בצלייה ואז הבצל נאכל, אף כי טעמו אינו משובח. יש הטוחנים בצלים צלויים ומערבבים בקמח לאפיית לחם. כל העלים מרוכזים בשושנת בבסיס הצמח. העלה צר, רוחבו 5 מ"מ.
נץ-חלב הררי הוא מהמקדימים בפרחי החורף, פורח מדצמבר עד פברואר. הפרח לבן, לכל עלה-עטיף יש בצידו החיצוני פס-אורך ירוק במרכזו. 6 עלי-העטיף מפורדים ומפושקים. 6 האבקנים קבועים על מצעית הפרח ולא על עלי העטיף. התפרחת מפושקת, חרוטית, מחודדת לפני הפריחה. עוקצי הפרחים הולכים וקצרים ככל שהפרח גבוה יותר על הגבעול. הפרחים מעטים. הפרי קרומי, משולש.
נץ-חלב הררי גדל בצפון הארץ ובמרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון.
בסוג 275 מינים, כולם גיאופיטים עם בצל. הם נפוצים בכל היבשות פרט לאוסטרליה. כל העלים ערוכים בשושנת ויוצאים ישר מן הבצל, ללא גבעול. העלים מוארכים, והם מתים מדי קיץ, הבצל רב-שנתי, ומנץ בחורף עלים חדשים בכל שנה. מרכזו הראשוני היה כנראה בדרום-אפריקה, מרכז משני באיזור ים התטיס. בארץ גדלים בר 6 מינים. חלקם מינים צעירים, שההפרדה ביניהם טרם התגבשה, דבר המקשה על הגדרתם. עוד 3 מינים מקובלים בגננות.

כתב מייק לבנה

לא עודכן