אפיונה מחודדת היא שיח מרווח, המסתעף בדלילות. גובהו 10–50 ס"מ. העלה צר וארוך, מסתיים בחוד, והוא מנוצה לאונות סרגליות דקיקות, דוקרניות אך לא קוצניות, היוצאות מציר מרכזי. הצמח כמעט קירח, רק בצעירותו מכוסה הנצר בשערות בלוטיות קצרות.
אפיונה מחודדת פורחת בקיץ, מיוני עד ספטמבר. התפרחות צהובות, פרחיהן צינוריים, מעטים. הן מכונסות כחרוט צר מאוד או כגליל, מזכירות תפרחות של כתלה חריפה. הזרע שעיר ודביק, ובראשו נישאת ציצית-שערות.
אפיונה מחודדת היא צמח מדברי, נדיר מאוד בארץ, גדל רק בסלעי-יסוד באיזור אילת. היא שכיחה יותר בסיני. תפוצתה העולמית משתרעת במדבריות צפון אפריקה ומזרחה.
בסוג 15 מינים, בארץ 3.

כתב מייק לבנה

עודכן