צמח נדיר מאד. יש הרואים בו תת מין של נורית המים.

עודכן