ציפורן קטן-פרחים הוא צמח נדיר של מרומי החרמון. זה בן-שיח קטן, מסתעף מבסיסו, שרוע,
ציפורן קטן-פרחים פורח ביוני–יולי. פרחיו קטנים, הכותרת בולטת רק מעט מתוך הגביע. אוגן הכותרת ורוד מבפנים, ירקרק מבחוץ. טרף עלה הכותרת מפורץ או משונן קלות בראשו. אורך הגביע קטן מ-12 מ"מ, קוטרו 5 מ"מ. בבסיסו 4 חפים קשקשיים.
ציפורן קטן-פרחים הוא מין נדיר מאוד בארץ, גדל רק בחרמון, בקרקעיות דולינות ברום שבין 1,900 לבין 2,200 מ'. בגולן שכיח טיפוס קטן-פרחים של ציפורן נקוד, אך אין זה המין הנדון. תפוצתו העולמית משתרעת בהרים בארצות שסביב הים התיכון.
בסוג ציפורן 300 מינים, בארץ 8. מהם שתורבתו בידי אדם ונוצרו מהם 2,000 זנים, שמגדלים אותם לנוי ובעיקר לקטיף. בפרח 5 עלי כותרת, כל אחד מהם נחלק בצורה ברורה לחלק תחתון צר (הנקרא ציפורן, ועל שמו נקרא הסוג), ולחלק עליון רחב, הנקרא טרף. 5 עלי הגביע מעורקים, מאוחים לצינור, המחזיק את ציפורני עלי הכותרת, בסיס הגביע עטוף בחפים קשקשיים. 10 אבקנים. 2 עמודי עלי. הפרח מדיף ריח נעים ומפריש צוף מבסיסי האבקנים, הנאגר בבסיס הפרח. הוא מואבק על ידי פרפרים. הפרי של מינים אחדים ריחני, משמש כתבלין.

כתב מייק לבנה

עודכן