גלדן מוארך (לשעבר אגרופירון מוארך) הוא עשב רב-שנתי, גובהו חצי מ'. גדל בגושים. לשונית העלה קצרה.
גלדן מוארך פורח בין אפריל ליולי. השיבוליות יושבות אחת-אחת בתוך שקעים בציר השיבולת, בדומה לזון. בכל שיבולית יש פרחים אחדים. הצד הרחב של השיבולת פונה אל הציר. המוץ התחתון עם 5 עורקים, חסר מלען. הגלומות שוות זו לזו, גלדניות, מכאן השם החדש של הסוג בעברית.
גלדן מוארך גדל בביצות מלוחות בשרון, בעמק יזרעאל ובגולן ונדיר ליד מעיינות בהר הנגב.

הסוג גלדן Elytrigia כולל חלק מהמינים שנכללו בעבר בסוג אגרופירון Agropyron. מינים אחרים נשארו בסוג הישן שקיבל שם חדש – Elymus, והם קיבלו את השם העברי אלומית. בשני הסוגים יחד כלולים 150 מינים, בארץ 5. הסוג גלדן קרוב לחיטה, ומנסים להשתמש בו בשיטות של הנדסה גנטית לשם השבחת חיטה (פיתוח עמידות בפני מחלות, מליחות ושאר עקות). הוא משמש כצמח-מרעה, לא בארץ.

כתב מייק לבנה

עודכן