הצמח צולם לפני שנים רבות בגני הנדיב ונעלם מהנוף
בשנת 2011 אחזה התרגשות רבה בקרב חובבי הצמחים כאשר הוא נצפה שוב פורח
וצולם ע"י יהודה מרתה ואחרים.

לא עודכן