צמח חד-שנתי זקוף, מכוסה שערות בלוטיות דביקות. העלים כולם תלתניים. העלעלים דמויי מרית: מוארכים, הקצה מעוגל ורחב בהרבה מהבסיס. הם משוננים עמוקות כמשור, בעיקר בשליש הסמוך לקצה, השיניים הן קצות עורקי העלה. העלעל האמצעי נישא על פטוטרית (עוקץ נוסף קצרצר). בבסיס העלה יש שני עלי לואי גדולים דומים לעלעלים, והם מעורים בפטוטרת העלה.
פורח באביב, ממרס עד מאי. פרחיו יחידים, צבעם ורוד חיוור, וכל אחד מהם נישא על עוקץ קצר. אורך הגביע 9–14 מ"מ, הכותרת ארוכה מהגביע או שוה לו. כל 10 זירי האבקנים מאוחים לצינור. התרמיל קטן, קצר מהגביע, זקוף. הזרעים חלקים.
נפוץ באזור הימתיכוני בצפון הארץ ובמרכזה. שכיח למדי, ומגיע אף לכתמי שלטון בקרקעות כבדות. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות דרום הים התיכון. השם העברי גזור מן השם הערבי.
הסוג כולל 70 מינים בעולם, 16 מינים בארץ.

כתב מייק לבנה

לא עודכן