ערבז דק-פרחים הוא צמח חד-שנתי עדין, קירח, זקוף, מסתעף מעט. הגבעול מצולע. העלים נגדיים, יושבים, פשוטים, תמימים, ללא עלי-לואי. הפרח יפה, שזור בעודו בניצן (ואכן הוא כלול בסדרת שזורי הפרח או זיתאים). נקרא בעבר גם ערבז יפה. ערבז דק-פרחים פורח מאפריל עד מאי. התפרחת מסתעפת דו-בדית (סוכך מדומה). הפרח ורוד, 5 אברים בדור. 5 עלי הגביע מרצעיים, אורכם מעט פחות מאורך צינור הכותרת. לכותרת צינור ארוך ואוגן בן 5 אונות, שהן לעיתים מפורצות או משוננות. מאבקיהם של 5 האבקנים נשזרים כבורג. השחלה עילית. הפרי הלקט בן 2 מגורות. עַרְבָּז דַּק-פְּרָחִים גדל בבתי-גידול בוציים וגם בחורש. הוא נפוץ במפוזר בבתי גידול מתאימים בכל אזורי הארץ הימתיכוניים. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון. בסוג 50 מינים, בארץ 4. במשפחת הערבזיים 70 סוגים ו-800 מינים, בעיקר באזורים ממוזגים, ביניהם הסוג רב-המינים גנציאנה, המפורסם כמקור לתרופות ובצבעי פרחיו המרנינים. כתב מייק לבנה

לא עודכן